Hand Made

Email
feedback@ivanrich.com

Hand Made...

Eng


Happiness consists of the little things that everyone can access. You just need to learn to notice them.
                                                                                                            Boris Yurievich Krieger

As you know, little things and details play a key role in creating perfection. That is why there are expressions - the Devil is in the details, God is in the little things. In order to make any interior look complete and complete, we use various decorative elements. It is small, but original decor items that allow you to acquire uniqueness and originality even to a calm and discreet interior in color and style.

The most important thing in creating a decor is the interpretation of styles and techniques in accordance with the spirit of the owners, their taste and wishes. Therefore, a good solution may be to supplement the interior with elements or details that are created by the hands of a master: mosaics and stained-glass windows, glass painted by the artist, paintings or wall paintings, embroidery and draperies, or small compositions that will fit into the general style of the room and create a unique authentic atmosphere.

Hand Made elements - hand-made, often custom-made - always look unique, albeit in isolation. And it is very important that an experienced professional is engaged in decorating, because an unsuccessfully chosen accessory can fall out of the concept and spoil the overall impression. I am professionally engaged in interior design, stylization and decoration, therefore, synthesizing in accordance with your wishes and peculiarities of the place, I can find and select elements of room decor: lamps, lamps, cornices and curtains, paintings and masks, and many others that are in tune with you, beautiful, high-quality , pleasant and original products, including unique ones made by hand by real masters.

I provide my services:

in Ukraine (Kremenchug, Poltava region, Kiev, Kharkov, Odessa);
in Russia (Moscow);
in Georgia (Batumi, Tbilisi);
in the USA (Nashville, Miami);
in Italy (Milan, Madrid)
Therefore, if you have planned the construction of a private house, major or redecorating the premises, or you just want to change the design of the room, stylize or decorate, I will be glad. The guarantee of our fruitful cooperation is, first of all, the recommendations of my clients and many years of experience working with them.


UaЩастя складається з дрібниць доступних кожному. Просто потрібно навчитися їх помічати.
                                                                                                            Борис Юрійович Крігер

Як відомо, дрібниці і деталі відіграють ключову роль в створенні досконалості. Саме тому є вираження - Диявол криється в деталях, Бог в дрібницях. Для того, щоб будь-який інтер'єр виглядав цілісним і завершеним, ми використовуємо різні декоративні елементи. Саме невеликі, але оригінальні предмети декору дозволяють придбати унікальність і неповторність навіть спокійного і непомітному за кольором і стилю інтер'єру.

Найголовніше в створенні декору - це інтерпретація стилів і технік в його відповідність духу власників, їх смаку і побажанням. Тому хорошим виходом може стати доповнення інтер'єру елементами або деталями, які створюються руками майстра: мозаїки і вітражі, розписане художником скло, картини або настінні розписи, вишивки і драпірування, або невеликі композиції, які впишуться в загальний стиль приміщення і створять неповторну автентичну атмосферу.

Елементи Hand Made - виконані своїми руками, часто за індивідуальним замовленням - завжди виглядають неповторно хоч і відокремлено. І дуже важливо, щоб декоруванням займався досвідчений професіонал, адже невдало підібраний аксесуар може випасти з концепції і зіпсувати загальне враження. Я професійно займаюся дизайном інтер'єрів, стилізацією і декоруванням, тому синтезуючи відповідно до ваших побажань і особливостями місця, зможу знайти і підібрати елементи декору приміщень: лампи, світильники, карнизи і штори, картини і маски, і багато інших співзвучні Вам, красиві, якісні , приємні і оригінальні вироби, в тому числі, унікальні виконані вручну справжніми майстрами.

Свої послуги я надаю:

в Україні (Кременчук, Полтавська область, Київ, Харків, Одеса);
в Росії (Москва);
в Грузії (Батумі, Тбілісі);
в США (Нешвіл, Маямі);
в Італії (Мілан, Мадрид)
Тому якщо ви запланували будівництво приватного будинку, капітальний або косметичний ремонт приміщень, або ж просто хочете змінити дизайн кімнати, провести стилізацію або декорування - буду радий. Гарантією нашої плідної співпраці є насамперед рекомендації наших рідних і близьких багаторічний досвід роботи разом з Ними.


Rus


Счастье состоит из мелочей доступных каждому. Просто нужно научиться их замечать.
                                                                                                            Борис Юрьевич Кригер

Как известно, мелочи и детали играют ключевую роль в создании совершенства. Именно поэтому есть выражения - Дьявол кроется в деталях, Бог в мелочах. Для того, чтобы любой интерьер выглядел целостным и завершённым, мы используем различные декоративные элементы. Именно небольшие, но оригинальные предметы декора позволяют приобрести уникальность и неповторимость даже спокойному и неброскому по цвету и стилю интерьеру.

Самое главное в создании декора – это интерпритация стилей и техник в его соответствие духу владельцев, их вкусу и пожеланиям. Поэтому хорошим выходом может стать дополнение интерьера элементами или деталями, которые создаются руками мастера: мозаики и витражи, расписанное художником стекло, картины или настенные росписи, вышивки и драпировки, или небольшие композиции, которые впишутся в общий стиль помещения и создадут неповторимую аутентичную атмосферу.

Элементы Hand Made – выполненные своими руками, зачастую по индивидуальному заказу – всегда выглядят неповторимо хоть и обособленно. И очень важно, чтобы декорированием занимался опытный профессионал, ведь неудачно подобранный аксессуар может выпасть из концепции и испортить общее впечатление. Я профессионально занимаюсь дизайном интерьеров, стилизацией и декорированием, поэтому синтезируя в соответствии с вашими пожеланиями и особенностями места, смогу найти и подобрать элементы декора помещений: лампы, светильники, карнизы и шторы, картины и маски, и многие другие созвучные Вам, красивые, качественные, приятные и оригинальные изделия, в том числе,  уникальные выполненные вручную настоящими мастерами.

Свои услуги я оказываю:

 • в Украине (Кременчуг, Полтавская область, Киев, Харьков, Одесса);
 • в России (Москва);
 • в Грузии (Батуми, Тбилиси);
 • в США (Нэшвил, Маями);
 • в Италии (Милан, Мадрид)

Поэтому если вы запланировали постройку частного дома, капитальный или косметический ремонт помещений, или же просто хотите изменить дизайн комнаты, провести стилизацию или декорирование – буду рад . Гарантией нашего плодотворного сотрудничества является прежде всего рекомендации моих клиентов и многолетний опыт работы вместе с Ними.

Email

feedback@ivanrich.com

Feedback /></p></div>
			                <div class=